Laboratorium


In het laboratorium van Dierenkliniek Capelle maken wij gebruik van de nieuwste apparatuur. Hierdoor kunnen wij uitgebreid bloed,
urine en -ontlastingsonderzoek doen, waarvan we vaak dezelfde dag nog de uitslag hebben. Soms is aanvullend onderzoek in een extern laboratorium nodig. Afhankelijk van het soort onderzoek hebben we deze uitslagen vaak al binnen een paar dagen binnen.

Bloedonderzoek

Wij kunnen uitgebreid bloedonderzoek doen in ons moderne laboratorium. Met een klinisch chemisch onderzoek krijgen we informatie over de verschillende organen zoals lever, nieren, alvleesklier, schildklier, de stofwisseling en het functioneren hiervan. We kunnen met dit onderzoek wel meer dan 20 verschillende bepalingen doen.

Met een hematologisch onderzoek krijgen we informatie over de rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes. We kunnen zien of er sprake is van bloedarmoede, ontsteking of een tekort aan bloedplaatjes.

Naast bovenstaande onderzoeken kunnen we ook kijken of uw kat besmet is met FIV/FELV.

Voor sommige bloedwaardes dienen we nog gebruik te maken van een extern laboratorium. De uitslagen hiervan hebben we vaak binnen een paar dagen binnen.
Urine onderzoek
Wanneer u zich zorgen maakt over het plasgedrag van uw dier of wanneer u wilt weten of er sprake is van een blaasontsteking, blaasstenen, suikerziekte of incontinentie, vragen wij u om urine van uw dier mee te nemen naar uw afspraak.
Indien mogelijk hebben wij het liefst de ochtendurine, dit wil zeggen het 1e plasje van de dag. Voor urineonderzoeken geldt hoe verser, hoe beter, daarom ontvangen we de urine graag uiterlijk binnen 4uur. Mocht u niet in staat zijn de urine direct langs te brengen, bewaar deze dan in de koelkast.

Een urine onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Eerst kijken we of de urine een afwijkende kleur, geur of helderheid heeft. Daarna gaan we aan de slag met een refractometer, dit is een apparaat dat ons vertelt hoe hoog of laag het Soortelijk Gewicht van de urine is. Het Soortelijk Gewicht zegt iets over de concentratie van de urine. Vervolgens brengen we de urine aan op een urinestrip. Deze kent u misschien wel van de huisarts. De urinestrip laat zien of er bloed, suiker of eiwitten in de urine zit en geeft een beeld van de pH waarde van de urine. Dit betekent dat we kijken hoe zuur de urine is. Als laatste wordt de urine gecentrifugeerd zodat we het sediment kunnen bekijken. Het sediment bestaat uit zware deeltjes die in de urine kunnen voorkomen. U kunt hierbij denken aan bloed, kristallen, bacteriën en diverse cellen. In sommige gevallen sturen we de urine ook nog op naar een extern laboratorium voor kweek.

Ontlastingsonderzoek

Heeft uw dier last van bloed of slijm in de ontlasting of heeft uw dier diarree? Dan verzoeken wij u ontlasting van 1 of meerdere keren mee te nemen naar uw afspraak voor ontlastingsonderzoek.

Er zijn verschillende soorten ontlastingsonderzoeken beschikbaar.

Met behulp van flottatie kijken wij of er wormeneitjes in de ontlasting zitten. Deze zijn niet met het blote oog te zien, daarom maken wij gebruik van een microscoop. Dit onderzoek adviseren we maandelijks bij dieren die op vers vlees staan of elke 3 maanden bij dieren die brokken te eten krijgen.

Een ontlastingsonderzoek dat we veel doen is een Giardiatest. Giardia is een vervelende parasiet die wisselende ontlastingsproblemen veroorzaakt. Voor een Giardia onderzoek willen we graag van 3 verschillende momenten ontlasting omdat de parasiet niet altijd wordt uitgescheiden.

Bij ernstige diarree met veel bloed zetten we een Parvotest in. Dit gebeurt vooral bij pups en jonge honden die uit het buitenland komen en bij katten die verdacht worden van Kattenziekte (feline parvovirus, FPV).

De baermanntest zetten wij in bij verdenking op longworm bij hond en kat. Om de pakkans van de longworm te vergroten willen we graag een zo vers mogelijk ontlastingsmonster.

Microscopisch onderzoek

Wij kunnen in ons laboratorium ook microscopische onderzoeken uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan afkrabsels van de huid, plakbandpreparaten van de huid, bloeduitstrijkjes, aangeprikte cellen en oorswabs. Een deel van deze onderzoeken dient gekleurd te worden. Dit gaat met een speciale kleuring waarna het monster wordt gedroogd en bekeken onder de microscoop.

Pre-anesthetisch bloedonderzoek

Soms moet een dier voor behandeling of ingreep onder narcose. Narcose brengt altijd een risico met zich mee. Bij Dierenkliniek Capelle doen wij er alles aan om de narcose zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dit betekend dat elk dier een tube (buisje) in de keel krijgt waardoor zuurstof en indien noodzakelijk isofluraan kan worden toegediend. Onze patiënten worden aangesloten op een monitor die de ademhaling, hartslag (ECG), zuurstof- en CO2 gehalte en temperatuur in de gaten houdt. Wij adviseren altijd om bloedonderzoek uit te laten voeren voordat een dier, dat op het oog gezond is, onder narcose gaat. 

Wij bieden een groot en een klein bloedonderzoek aan tegen een gereduceerd tarief. Het kleine bloedonderzoek bestaat iut het testen van de orgaanfuncties van de lever, nieren en alvleesklier. Met het grotere bloedonderzoek krijgen we ook inzicht in de rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes.

Indien de bloeduitslag geen afwijkingen toont kunnen wij uw dier met een gerust hart onder narcose brengen en hebben wij meteen referentiewaarden van het bloed van uw dier voor in de toekomst. Bij afwijkende bloedwaarden kunnen wij besluiten om de narcose aan te passen, extra maatregelen te nemen of de behandeling of ingreep uit te stellen.